Przypomnienie ogółem obowiązujących zasad


Przypominamy, że każdy kierowca firmy TruckersPL podczas uczestnictwa w konwoju między firmowym reprezentuje firmę na zewnątrz i zgodnie z regulaminem zobowiązuje się do godnego jej reprezentowania.
 
Podczas każdego konwoju należy bezwzględnie przestrzegać regulaminu danego konwoju oraz odgórnych zasad zawartych w regulaminie TruckersMP, między innymi takich jak zakaz wyprzedzania podczas konwoju czy zakaz używania wulgaryzmów.
 
Wobec kierowców nieprzestrzegających ww. zasad zostaną wyciągnięte konsekwencje ze strony zarządu firmy TruckersPL.