KONWÓJ FIRMOWY


Regulamin konwoju firmowego

1) Nie zatrzymujemy się na światłach o ile utrzymujemy dystans maksimum 250 metrów odległości do kierowcy przed nami i tenże kierowca przejechał przez
skrzyżowanie, lub o ile w strefie bliskiej nie znajdują się inni gracze.
2) Nie używamy dodatkowych świateł ostrzegawczych (tzw. kogutów).
3) Korzystamy z ustalonego przez pilota pasa ruchu podczas jazdy drogą wielopasmową.
4) Zachowujemy bezpieczną odległość za zestawem z przodu.  Należy mieć w świadomości, że w każdej chwili kierowca przed nami może stanąć w miejscu.
5) Nie wyprzedzamy innych uczestników konwoju bez zgody pilota.
6) Prędkość przejazdu grupy ustala pilot. Zazwyczaj jest to 110 km/h na drogach dwujezdniowych, 90 km/h na drogach jednojezdniowych, 50-60 km/h w strefach miejskich. Należy przygotować do konwoju zestaw w taki sposób, aby osiągnięcie i utrzymanie wspomnianych prędkości nie stwarzało żadnego problemu. Wymaga się również, aby zestaw w wyjątkowych sytuacjach był w stanie na prostej drodze rozpędzić się do przynajmniej 100 km/h.
7) Każdy uczestnik konwoju zobowiązany jest do posiadania ciągnika siodłowego w malowaniu firmowym i naczepą zgodną z rozpiską.
8 ) W trakcie konwoju nie przewiduje się przerw. Każdy uczestnik musi być w stanie przejechać cały dystans konwoju bez potrzeby robienia przerwy.
9) Wszystkie pozostałe przepisy porządkowe obowiązujące na serwerach pozostają w mocy. Konwój nie ma statusu uprzywilejowanej kolumny. W trakcie wyjazdu z dróg podporządkowanych, należy ustępować pierwszeństwa kierowcom na drogach głównych.